Kosten van Payrolling

Lees meer over de kosten van Payroll

Kosten Payrolling

Uw salariskosten per werknemer is  zijn meer dan het brutoloon en vakantiegeld. Er zitten veel verborgen kosten in de kostprijs van uw werknemer. In de praktijk kunt u rustig 45% bovenop het brutoloon rekenen als de daadwerkelijke kostprijs van uw werknemer. En dan hebben we het nog niet eens over de uren die u zelf besteedt aan uw medewerkers. Payroll Actief maakt de vergelijking:

A. Loonkosten in eigen beheer

1) Bruto Salaris

2) Verplichte (wettelijke)regelingen

  • Sociale lasten van de werkgever(onder andere WGA, WW en ZVW)
  • Sectorpremies
  • Afdrachten sectorspecifieke regelingen
  • Opbouw vakantiedagen, vakantiegeld en overig verlof

3) Risico's / verzekeringen

  • Aanvullende verzekeringen zoals ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
  • Kosten arbodienst / verzuimbegeleiding/verzuimverzekering
  • Juridische kosten

4) Overige kosten

  • Pensioen
  • Kosten eigen administratie / accountantskosten / salarisverwerker

Uw medewerker betaalt van het bruto salaris nog de wettelijke verplichte loonheffing en het werknemersdeel van de pensioenpremie. Na aftrek van deze kosten blijft het netto salaris over.

B. Loonkosten via Payroll Actief

Bij Payroll Actief betaalt u een vaste kostprijs per contractuur. Dit is de factor die wij met u afspreken. Deze dekt alle elementen van uw personeelskosten. Er zitten geen addertjes onder het gras. Vraag anders gewoon een offerte aan op: info@payrollactief.nl